Aktuality

 Firemní zprávy a informace

Leden 2016 uvedeno do provozu pracoviště pro nanášení žárových nástřiků technologií EUTALLOY pro nanášení prášků.Uplatnění nachází v nanášení tvrdých a otěruvzdorných vrstev, pro  opravy   součástí.

 

 Listopad 2015  - posílení výrobní kapacity o stroj MIGATRONIC SIGMA2  400  C-V Pulse      ·   

 

Únor  2015  -  pořízení dotykového teploměru do teploty 550°C

 


·        

11.11.2014 – bylo uvedeno do provozu nové pracoviště pro potřeby navařování vybavené svařovacím agregátem TIG 350  MIGATRONIC a pecí na předehřev součástí s regulací do 800°C a pracovním prostorem 560 x 480 x 760 mm

 


·        

září  2014 – ukončení transformace LJM sdružení na novou firmu TOWELIN družstvo a zahájení plné činnosti nového subjektu

 


·        

srpen 2014  - zkušební spuštění základního procesu leštění

 


·        

září 2013  -  zahájení navařování a renovací metodou TIG

 


·        

srpen 2013 - zahájení prodeje stavební kotvící techniky ocelové i chemické fy. SCELL - IT

 


·        

červen 2013 - rozšíření sortimentu o nýtovací techniku a sortiment trhacích nýtů standartních i speciálních

 


·        

září 2012  - pořízení svařovacího stolu s příslušenstvím

 


·        

1.7.2012 - vybudování pracoviště pro potřeby svařování a zahájení výrobního procesu  metodou MIG a TIG

 


·        

12.6.2012 - zahájení provozu obchodu s nářadím

 


·        

1.6.2012 - přestěhování provozu  do pronajatých prostor v areálu VTÚ a.s. v Bouhuslavicích nad Vláří

 


·        

1.1.2012 - založení LJMsdružení